0822636333

CÙNG NHAU THAY ĐỔI ĐỂ BỨT PHÁ NĂM 2024

LEADERSHIP MEETING
Trong 02 ngày từ 03 – 04/01/2024, chương trình họp chiến lược được tổ chức thành công tại Emeralda Ninh Binh Resort & Spa với sự tham gia đông đủ của hơn 100 ACE là Ban Lãnh Đạo, CBQL Công ty đã làm nên một chương trình vô cùng ý nghĩa với nhiều hoạt động:
– Huấn luyện đào tạo “Thay đổi để bứt phá”
– Giới thiệu BST Sản phẩm Xuân – Hè 2024 của Caluci, Chiho
– Tổng kết kết quả kinh doanh 2023 & Triển khai kế hoạch bán hàng 2024
– Nghi thức tuyên thệ
– Gala Dinner và nghi thức thắp lửa
– Làm lễ cầu bình an tại chùa Bái Đính
Đây là chương trình được tổ chức thường niên, với mỗi năm là một chủ đề khác nhau, và lần này chủ đề chính là “THAY ĐỔI ĐỂ BỨT PHÁ ” – Là cùng với anh chị em chúng ta thay đổi tư duy, thay đổi cách làm mới để bứt phá khỏi những suy nghĩ, tư duy, cách làm cũ kĩ đã không còn phù hợp với hiện tại và trong bối cảnh hiện nay.
Năm 2024 nếu chúng ta vẫn duy trì suy nghĩ của tư duy cũ, cách làm cũ thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn
Toàn Công ty sẽ phấn đấu, quyết tâm năm 2024 sẽ là năm thành công và tốt đẹp
Thuyền trưởng Hoàng Trọng Hùng trong kì họp lần này đã cho các thành viên thấy ‘bức tranh toàn cảnh’ về hoạt động kinh doanh năm 2023 cũng như chiến lược kinh doanh trong năm 2024. Cũng trong kì họp, anh huấn luyện để xây dựng đội ngũ thành công, giúp nâng cao năng lực cho CBQL và hướng tới một doanh nghiệp thành công , những con người chất lượng cái “chất” của Phương Mai trong thời gian tới.